mannelijke en vrouwelijke energie

Ieder mens heeft zowel mannelijke energie als vrouwelijke energie. Mannelijke energie geeft richting, structuur, focus, zicht zich op de buitenwereld en put kracht uit het denken. Vrouwelijke energie brengt je naar je gevoel, je intuïtie, heeft aandacht voor je binnenwereld en richt zich op verbinden.

De mannelijke energie heeft al heel lang de overhand gehad, waardoor deze energie te overheersend was en nog in veel situaties is. Er was en is dan sprake van dominantie, overmatige controle, inflexibiliteit. En dan is het denken de motor en geeft dat weinig ruimte aan het voelen en de intuïtie. De overheersing door de mannelijke energie is ook ontstaan door uit angst voor de kracht van de vrouwelijke energie. Voor het onbekende, minder tastbare, voor het voelen. Dat hierdoor de levensenergie niet op natuurlijke wijze kon stromen, werd gecompenseerd door het inzetten van mentale wilskracht. Denk aan uitdrukkingen als kom op, doorgaan, schouders eronder en niet bij de pakken neerzitten, etc. Zo werd de mannelijke energie een (dwangmatig) moeten ten koste van…

Balans

Levensenergie kan stromen als de mannelijke en vrouwelijke kracht met elkaar in balans is. De overhand van de mannelijke energie heeft geleid tot het leven waar competitie, concurrentie, kennis en prestatie de boventoon voerden. Ook vrouwen gingen om zich staande te kunnen houden in een mannelijke maatschappij hun eigen vrouwelijke kracht onderdrukken. Ze gingen hun mannetje staan, het hoofd kreeg de regie en ze gingen ook elkaar beconcurreren of trokken zich terug. Met alle gevolgen die nu zichtbaar zijn in de maatschappij. De wereld heeft de vrouwelijke kracht nu harder nodig dan ooit om een andere beweging in gang te zetten en het mannelijke meer tot rust te brengen. Zowel in de maatschappij als in onszelf.

Hoe is het bij jou? In welke mate is jouw mannelijke energie in balans en is er ruimte voor aspecten van de vrouwelijke energie?

De essentie van de activiteiten in ons Breathfulness centrum is de balans herstellen tussen het vrouwelijke en het mannelijke om ten volle te kunnen leven. Het kijken naar de moeder- en vaderlijn kan waardevolle inzichten geven over je overtuigingen, patronen en gedrag. Door bewustwording en acceptatie ontstaat er heling en heelheid en worden generatielange, doorgegeven patronen herzien en doorbroken. Zowel in de buitenwereld als in je eigen binnenwereld, want zo binnen, zo buiten.

De man in zijn ware kracht gaat over het herstellen van de balans. Anders gezegd: durf je van je podium af, een treetje lager en gelijkwaardig te worden aan de vrouwelijke energie?

Stoppen met overheersing

Als je kijkt in de samenleving naar de verhouding tussen mannen en vrouwen is er dus nog veel sprake van overheersing (controle) vanuit de man. Als de man (mannelijke energie) de stap ‘terug’ doet komt er ruimte voor de vrouw (vrouwelijke energie). Echter als de vrouw niet ‘opstaat’ is de valkuil aanwezig om als man alsnog de ‘oude’ ruimte in te nemen. Wat je werkelijk moet doen is de vrouwelijke energie blijven uitnodigen om haar ruimte in te nemen. Heel lastig soms voor de vrouwelijke energie, omdat er verwondingen op dominantie diepgeworteld kunnen zitten, waardoor ze niet haar plaats inneemt, haar bestaansrecht opeist.

De man in zijn ware kracht gaat ook over de rol die je als vader invult. Hoewel velen duidelijk zeggen dat ze niet zo willen zijn als hun eigen vader, wordt het patroon vaak onbewust toch voortgezet. Niet altijd in exact dezelfde vorm, maar onderliggend is er een treffende gelijkenis. Of er wordt juist de volledige andere kant ingevuld, waardoor het patroon tegengesteld voortgezet wordt. Dit kun je doorbreken als je niet langer in de spiegel van je vader kijkt, maar in je eigen spiegel. Als je durft te erkennen dat je jezelf in een van onderstaande rollen herkent. Veroordeel het niet, maar neem het waar. Je hebt het met de beste en liefdevolle bedoeling gedaan, het was immers je voorbeeld. Maar nu wordt het tijd om de vader te worden die je werkelijk wilt zijn: een authentieke, aanwezige vader.

Vaderrollen

Slappe vader
Je hebt vroeger geen ruimte gehad om je eigen stem te laten horen, vaders wil was wet en die had je te volgen. Zodanig dat je niet je eigen kracht hebt kunnen ontwikkelen en heel volgzaam en timide bent geworden. Of je had juist een enorm dominante vader en je wilt dit absoluut niet zijn voor je eigen kinderen. Zodanig dat je alles wat enigszins die kant op zou gaan, vermijdt, waardoor je niet voor jezelf opkomt, geen grenzen stelt en geen duidelijke kaders geeft. Je laat het over aan je partner en de kinderen.

Afwezige vader
Je vader was vroeger op belangrijke momenten niet aanwezig (school, sport, als je (levens)vragen of problemen had). Misschien wel fysiek  aanwezig, maar niet met aandacht en gevoel. Hij was erg druk met zichzelf of met de zorg voor het gezin, wat ervoor zorgde dat hij zich volledig richtte op zijn werk. Hij kon niet zien dat, naast het zorgen voor inkomen voor het gezin, jij nog iets anders nodig had. Waardoor jij niet anders weet dan dit de invulling is van vaderschap. Je verantwoordelijkheidsgevoel richt zich op inkomen voor het gezin en je energie gaat volledig naar je carrière en je maatschappelijke status. Of je bent juist er alles aan gaan doen om geen afwezige vader te zijn en zit boven ‘op de lip’ van je kinderen. Je zult geen sportwedstrijd van ze missen je hebt niet door dat het beklemmend voor ze kan zijn hoe jij (overdreven) aanwezig bent.

Nog 2 vaderrollen

Dominante vader
Je bent opgegroeid met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en perfectionisme. Daarom wist je vader precies wat er nodig was en hoe alles moest gaan. Tenminste dat dacht hij. Er werd geen rekening gehouden met jouw inbreng en de energie van je vader was zo krachtig dat je er niet tegen op kon. Het werd jouw grote voorbeeld en bewust of onbewust ben je hetzelfde gaan doen. Of je vond je vader een slapjanus, iemand die niet voor zichzelf opkwam. Dat hij zich continu liet overrulen door anderen en dat was zeker niet jouw voorbeeld. Jij zou het nu wel anders gaan doen, alleen is het doorgeslagen naar dominantie.

Pleasende vader
Je vader hield niet van ruzie en conflicten, was iemand die de harmonie enorm bewaakte en anderen pleasde om maar een goede sfeer in huis te behouden. Eigen grenzen offerde hij op en wat hij zelf nodig had verdween naar de achtergrond, werd niet genoemd. Steeds werd het weggewuifd en benoemd dat het veel minder belangrijk was dan…
Dit was jouw voorbeeld en je bent het nu ook aan het doen. Of juist anders om. Jouw behoeften staan continu op de voorgrond en iedereen moet daar rekening mee houden, want onbewust wil je niet meer genegeerd worden.

Voorbeeldrol

Het zijn allemaal rollen die je veelal onbewust bent gaan spelen. Dat is ook logisch, want als kind keek je naar de wereld en zocht je voorbeelden over hoe de wereld in elkaar zat. Het eerste grote voorbeeld waren je vader en moeder. Je vader liet zien hoe mannen het doen in de wereld. Je moeder hoe vrouwen het doen en samen waren ze jouw voorbeeld van het hebben van een relatie. Hoewel je nog klein was, werden het diepe inprentingen van het leven op aarde. En de wijze hoe jij dit op hebt geslagen beïnvloedt tot op vandaag de dag hoe jij invulling geeft aan jouw rol als vader en partner.

Zolang er nog pijn zit over hoe jij je vader ervaren hebt, zal dit jouw gedrag, overtuigingen en zelfbeeld beïnvloeden. Zal je (on)bewust compenseren wat je zelf te kort bent gekomen of juist te veel hebt ervaren. Misschien ben je zelfs bezig om een vriend te zijn van je kind, om maar te voorkomen dat jouw kind niet hetzelfde meemaakt als wat jij hebt meegemaakt. Je bent een overcompenserende en reagerende vader van je eigen wond, waardoor jouw mannelijke energie nog niet in zijn ware kracht staat.

Mannelijke kracht gaat ook over de relatie met je moeder. Over hoe zij omging met je vader en de mannelijke energie. Over hoe zij hun gevoelens deelden, ruimte gaven en welke zorg en aandacht er was de binnenwereld. Hoe zij beiden vormgaven aan intimiteit. Het komt nog regelmatig voor dat volwassen mannen voor een deel nog steeds een moeders kindje zijn, hunkeren naar de liefde van hun moeder die zij al heel vroeg als baby en klein kind gemist hebben. Het gaat dus niet alleen om de vaderwond, maar ook om de moederwond die je nog bij je draagt.

In de relatie

De disbalans is dan ook terug te zien in hoe jij in de relatie met je partner staat. Heel subtiel (en in diverse relaties juist heel duidelijk zichtbaar) is de relatie met je partner een vertegenwoordiging van aspecten van je vader of je moeder. Je bent in deze relatie terechtgekomen omdat er dan zichtbaar wordt wat jij nog te helen hebt. Te helen over je eigen verleden, over je eigen relatie met je ouders.

Het gaat verder dan alleen hoe jij je vader (en moeder) ervaren hebt. Het gaat ook over belangrijke thema’s in het leven als schuldgevoel, loyaliteit en schaamte. Deze thema’s kunnen ervoor zorgen dat je nog vastzit in familiepatronen en -verstrikkingen. Hierdoor kun je niet volledig in je authentieke vaderrol  stappen en niet 100% in de partnerrelatie aanwezig zijn. Er zit dan nog een deel van jou bij je ouders.

Je bent nog iets aan het goedmaken, te veel aan het wegnemen en dragen van hun pijn en gemis in henzelf of hun relatie. Ofwel je bent nog steeds aan het doen wat je als kind in het gezin aan het doen was. Het creëren van harmonie, het verzachten en dragen van lasten en het vullen van ‘gaten’ in het familiesysteem. Bijvoorbeeld, als je als kind rollen van je vader ingevuld hebt, omdat hij afwezig was (fysiek en/of gevoelsmatig), ben je nu nog misschien een leegte in hun relatie aan het invullen en kun je je niet volledig verbinden met je partner, omdat je anders je ouders ‘verlaat’ en zij achterblijven met hun pijn (en dat doe je als kind nu eenmaal niet…).

Mannen-Retreat

Nogmaals, neem waar hoe je nu bent. Erken wat je nu doet en neem actie om jouw eigen mannelijke energie terug te brengen naar zijn ware kracht en in balans te brengen met de vrouwelijke energie.

Iedere man die zijn eigen vader- en moederwond heelt, heelt de voorouderlijnen en ook de collectieve vader- en moederwond.

In de mannen Retreat De man in zijn ware kracht komen o.a. onderstaande thema’s naar voren.

  • Kwetsbaarheid.
  • Openheid.
  • Harnas loslaten om je hart te ontharden.
  • In je lijf zakken.
  • Samenspel tussen ratio, intuïtie en gevoel.
  • Je rechtmatige plaats in het (familie)systeem innemen.
  • Balans in gelijkwaardigheid en volwaardigheid.
  • Van dominantie naar innerlijke kracht.
  • Van boosheid naar manifestatiekracht.
  • En van gevoelloos naar empathisch.

In deze mannen-Retreat ervaar je herkenning, groei door uitwisseling, verdieping in jezelf door uitdagingen, dat ontspanning enorm krachtig is én zelfs noodzakelijk is. Je ervaart dat er meer balans in jezelf komt, je binnenwereld beter aansluit op jouw buitenwereld, je hoofd-energie tot rust komt door verschuiving naar een geopend hart. Het leven wordt hart-werken.

Een enerverende Retreat die je grenzen gaat verleggen naar waar ze horen te zijn, je kracht een samenspel is met zelfliefde en je durft te verbinden vanuit je hart.

0 Shares