Meditatie vergroot het creatief denken!

Wetenschappelijk onderzoek toont het aan.

 

Effectiever werken?

 

Effectiever vergaderen?

 

Lees hier hoe je dit realiseert.

Klik hier voor een afspraak om het te ervaren.

In vele wetenschappelijke studies is al aangetoond dat meditatie een positieve invloed heeft op het functioneren van de hersenen. Desondanks heeft mediteren nog steeds voor grote groepen mensen een ‘zweverig’ imago. Is dat terecht of niet? Een interessante vraag om bij stil te staan.

Meditatie en het creatief denken

 

Mediteren is zweverig – waar of niet?

De manier waarop meditatie in de 20e eeuw zijn herintrede deed, gaf soms wel terecht de gedachte dat mediteren zweverig is. Men zag mensen die niet verbonden leken te zijn met de aarde. Alleen het hogere bewustzijn telde voor hun en dat was de enige weg om het leven vorm te geven. Echter, er werd vaak voorbijgegaan aan ‘normale’ aardse zaken, waardoor de realiteit niet altijd onder ogen werd gezien.

Terwijl de oorsprong van mediteren niet zweverig is. In vroegere tijden geloofde men er al in dat de weg naar binnen de weg was naar antwoorden op (levens)vragen. Het woord mediteren komt uit het latijn en is gevormd uit de woorden meditari en mederi. Meditari betekent peinzen over. Indertijd had peinzen een andere betekenis dan nu. Het betekende met je gedachten naar binnen gaan. Mederi betekent gezondheid, welzijn. Bij vragen over het leven kreeg men het advies om te gaan mediteren. De weg naar binnen op te zoeken. De stilte. En vanuit de stilte konden de antwoorden in het bewuste bewustzijn komen.

Mediteren werd later ‘in de ban gedaan’. Ik denk vooral vanuit bepaalde religieuze stromingen, aangezien men bang was dat het individu te wijs zou worden. Wat zou dan de rol van de voorganger van de kerk nog zijn?

Toch heeft meditatie nooit zijn ware betekenis verloren en wordt de vraag zeker de laatste jaren groter. Niet gelijk vanuit de invalshoek dat men hier volledig in gelooft. Maar meer doordat men vastloopt in het denken. Het denken overheerst. Het denken beheerst en controleert. Denken, denken, denken. Maar dat heeft een grens. Het is deze grens die door steeds meer mensen bereikt wordt. Wanneer het voorheen nog mentaal opgelost kon worden – het denken werd door het denken opgelost – komt daar nu steeds meer een einde aan.

 

Mediteren is waarnemen

Het denken is maar een deel van ons menszijn. Dit is ook zichtbaar in de hersenen. De linkerhersenhelft is het ratio deel, de redenatie, de logica. De rechterhersenhelft is het creatieve deel, de verbeelding, het voelen. In de huidige maatschappij is vooral de aandacht gericht op het ontwikkelen van de linkerhersenhelft, de cognitie. In opvoeding, in schoolsystemen, in het werk. Cognitieve prestaties, controle en feiten voeren de boventoon. Het is bouwen op wat we weten of wat er bewezen is. Het is voortbouwen op het verleden.

De rechterhersenhelft is veelal onderontwikkeld, waardoor er een disbalans ontstaan is. Het mentale brein is sterker ontwikkeld dan het creatieve brein. Voor mij is het logisch dat je dit niet oplost door het mentale brein aandacht te geven, maar juist te investeren in het creatieve brein.

Creatief denken versterken door mediterenIn werksituaties worden mensen gevraagd/uitgedaagd om creatief mee te denken. Maar hoe doe je dat? Want dat is moeilijk als het je niet aangeleerd is of je hebt er geen ruimte voor gehad om het te ontwikkelen.

Terug naar de schoolbanken? Nee, niet doen. Dan wordt juist het cognitieve brein verder gestimuleerd. Terug naar binnen? Ja, daar ligt de oplossing.

 

Mediteren is doen

Terug naar binnen doe je niet even. Probeer het maar eens. Ga rustig zitten op je stoel, sluit je ogen en de komende vijf minuten ga je nergens aan denken, je bent alleen in stilte in jezelf aanwezig.

Lukte het? Waarschijnlijk wel als je al ervaring hebt met mediteren, maar dan nog lukt niet iedere mediteerder. Vele mensen lukt het nog niet. Ze worden van meditatie juist onrustig van, gedachten komen en gaan.Het lijkt een en al drukte.

Mediteren doe je dus niet eventjes zomaar. Het niets doen vergt oefening. Ten eerste tijd. Je moet er echt tijd voor nemen. En het andere uiterste belangrijke hulpmiddel dat je nodig hebt is je ademhaling. In het wetenschappelijk onderzoek (2013/2014 Universiteit van Leiden) is aangetoond dat het toepassen van de harmoniserende ademhaling (de ademhalingsvorm van Breathfulness) significant betere uitkomsten geeft in het creatief en oplossingsgericht denken. Het bijzondere binnen de uitkomsten van het onderzoek was dat het niet alleen geldt voor mensen die al langer deze vorm van ademhalen beoefenen. Ook voor mensen die het voor de eerste keer deden en geen ervaring met mediteren hadden waren er significante verbeteringen zichtbaar.

Daarom is mediteren doen. Tijd creëren en bewust ademen. Tijd om gedurende de meditatie niet gestoord of afgeleid te worden door telefoon, andere mensen, etc. Bewust ademen om de balans tussen de linker- en rechterhersenhelft te herstellen. Om de onrust die op kan komen om te keren naar rust in het denken.

 

Harmoniserend ademen brengt je in een meditatieve staat

Door de bewuste ademhaling activeer je je lichaam. Je lichaam, en in eerste instantie je hersenen, verrijken zich met de toename van zuurstof, waardoor de cellen geactiveerd worden. Er ontstaat ruimte in het denken, rust in het hoofd, beter concentratievermogen en door een sterkere verbinding tussen linker- en rechterhersenhelft neemt het creatief denken toe. De activatie is ook zichtbaar in de opschoning van je lichaam, want door de bewuste ademhaling ga je ook beter uitademen. Een goede uitademing zorgt voor afvoer van afvalstoffen, waardoor de cellen ‘schoner’ worden. De ruimte om de cellen wordt opgeschoond, waardoor nieuwe voedingsstoffen en de zuurstof de cellen beter kan bereiken. Ook de onderlinge cel-communicatie vindt weer beter plaats. Cellen in het menselijk lichaam functioneren doordat ze samenwerken (communiceren) met andere cellen. Dus bewust ademen creëert activatie en opschoning.

Door het toepassen van de harmoniserende ademhaling kom je in de diepere bewustzijnsstaten (bekend als Thèta en Delta staat). Je bewustzijn is dan verruimd, je denkt meer vanuit kansen en mogelijkheden. In plaats van redenatie uit het verleden is er nu meer gerichtheid naar de toekomst. Je neemt situaties waar vanuit een breder perspectief. Je kunt je verplaatsen in een waarnemersrol. Een soort helikopterpositie. Je overziet een groter geheel, doorgrond de diepere betekenis en voelt en weet wat een juiste oplossing is.

In het artikel Bewustzijn en creatiekracht is schematisch weergegeven dat de meditatieve staat het creatieve brein versterkt.

In het artikel Wetenschappelijk onderzoek zijn de effecten van het harmoniserend ademen in beeld gebracht.

 

Meditatie is niet zweverig!

Terug naar de vraag of het waar is dat mediteren zweverig is. Mijn antwoord is dus volmondig Nee! Het is juist dienend, voor jezelf als persoon, en zeker ook in werksituaties. Meer ruimte en aandacht voor het creatieve brein zal in diverse werksituaties een oplossing of welkome toevoeging zijn. Mediteren is voor lichaam en geest een weldaad. Een effectieve wijze om de effecten van meditatie te bereiken is het gebruiken van de ademhaling. Daarom is er binnen Breathfulness belangrijke aandacht voor de ademhaling. Om met de ademhaling het bewustzijn te verruimen, met als gevolg stressreductie!

Je kunt het zelf ervaren door een consult aan te vragen. Na een korte intake ga je een volledige ademsessie ervaren en beleef je wat bewust ademen jou kan brengen.


 

Voor bedrijven zijn er een drietal incompany workshops

Verademing – Creatief denken – Werken met vervulling en bezieling

Eerder schreef ik in dit artikel dat meditatie en harmoniserend ademen zorgt voor rust in het denken, etc. Stress is vaak voelbaar in het hoofd en het lichaam. Te druk in het hoofd, continue mentale spanningen en een lichaam dat steeds minder energie heeft om volwaardig te functioneren. Naast de veelvoorkomende burn-out nu ook de bore-out: een hype, een trend, of is het de nieuwe werkelijkheid?

Mediteren – ademen – stress – burn-out – bore-out

Er is een verschuiving aan de gang. Niet alleen fysiek opgebrand zijn voordat men niet meer verder kan, maar al eerder door geen vervulling of voldoening te halen uit wat men aan het doen is. Het lichaam (hoofd en hart) geeft nu al eerder aan als het niet klopt. Het is sterker dan de wilskracht die zorgde dat men staande bleef totdat alle energie opgebrand is. Zowel het hoofd als het hart geven nu duidelijker aan als er een innerlijk conflict is tussen wat men doet en wat men werkelijk wil. Het is de ruis tussen patronen, gewoontes, verwachtingen van anderen en ieders talenten en passie.

Een mooie omkering, maar toch blijft dezelfde vraag overeind: blijf je wachten op een signalen als burn-out of bore-out of kom je nu al in actie?

Je kunt in actie komen door de incompany workshop om mensen in beweging te brengen: van bewustwording naar doen!

Anders dan anders, Inspirerend!

Incompany workshop Verademing

Het lichaam wil 80% van zijn voedingsstoffen uit je ademhaling halen, echter meer dan 90% van de mensen ademt benut maar 50% van zijn maximale ademcapaciteit… Wat doe jij? Als je weet dat je brein de grootste energievrager van je lichaam is, wat ga jij dan nu doen?

Thema’s van deze workshop zijn o.a.:

 • Het is niet alleen de mentale spanning, het is voelbaar in je gehele welzijn
 • Relatie tussen stress en ademhaling, voeding, beweging en ontspanning (de cirkel van balans*)
 • De rol van een vitaal lichaam¹

Als gevoel de vrijheid krijgt, verandert leegte in ruimte

* door waardering te geven vanuit 2 invalshoeken (hoe je het ervaart en gewenste situatie) in combinatie met benoemen belastende patronen, wordt middels een cirkelvormig model inzichtelijk gemaakt welk van de 4 genoemde elementen (ademhaling, voeding, beweging en ontspanning) op dit moment prioriteit moet(en) krijgen.

¹ fysieke verklaringen over het belang van een optimale en vrije ademhaling voor het functioneren van de hersenen en daaruit voortvloeiende fysieke processen en de vitaliteit van het lichaam.

 

Incompany workshop Creatief denken

Door eenvoudige balans- en ademhalingsoefeningen wordt ervaren dat piekeren en zelfvertrouwen niet samengaan. Er wordt ervaren dat zelfvertrouwen naast een mentale kwestie een belangrijk gevoelsmatig aspect heeft. Versterking van het zelfvertrouwen vergroot het creatief en oplossingsgericht denken.

Thema’s van deze workshop zijn o.a.:

 • Invloed op je energieverdeling in relatie tot bewustzijnsstaten*
 • Twijfel is een ‘hoofd’zaak
 • Intuïtie is lichaamsbewustzijn (handelen door vertrouwen)
 • Wetenschappelijk onderzoek¹
 • Zuurstof naar de hersenen
 • Nieuwe trend: leren door mediteren
 • Out of the box denken

* helder inzicht in gevolg van leven vanuit je hoofd en leven vanuit het hart/gevoel, zowel op fysiek gebied als op het gebied van mentale beleving.

¹ in 2013/2014 is uit wetenschappelijk onderzoek bij Universiteit van Leiden gebleken dat de harmoniserende ademhaling (Breathfulness) het creatief- en oplossingsgericht denken significant vergroot en het geluksgevoel toeneemt. Door middel van een bewuste ademhaling wordt een diepere meditatieve staat bereikt, die ertoe leidt dat deze significante verbetering gerealiseerd wordt.

 

Incompany workshop Werken met vervulling en bezieling

De zingeving en vervulling terugvinden in wat je aan het doen bent. Bewust worden dat je hier zelf de meeste invloed op hebt. Het terugvinden of versterken van je innerlijke kracht en beleving van plezier en voldoening.

Thema’s van deze workshop zijn o.a.:

 • Wat komt eerst – het hart of het denken?
 • Het proces van projectie en vastzitten in het denken
 • Omgaan met het onbekende, het zwarte gat
 • Je bent regisseur van je eigen leven
 • Tools om authentiek (jezelf) te zijn
 • Zelfverantwoordelijkheid als kracht en graadmeter voor balans

 

Voor iedere workshop geldt:

Ze hebben een hoog doe-gehalte in de vorm van (korte) theorie gevolgd door oefeningen. Een belangrijk onderdeel is integratie van de genoemde thema’s door het ervaren van de harmoniserende ademhaling. Hiermee wordt een tool gegeven om het lichaam te vitaliseren, de werking van de hersenen te optimaliseren en een meditatieve staat te bereiken om inzichten en antwoorden te krijgen vanuit een versterkt creatief en oplossingsgericht denken.

Tijdsduur: 4 uur

Investering: € 1500,- (excl. btw en reiskosten) per workshop (maximaal 10 deelnemers)

Doelgroep: teamleden (zowel management als andere medewerkers) die bewust kiezen voor en inschrijven op een workshop vanuit een nieuwsgierigheid en wens om in beweging te komen naar verandering.

Maatwerk: uiteraard is maatwerk bespreekbaar.

Incompany voor jouw bedrijf?

Een workshop is maatwerk! Afgestemd op wat er nodig is en bereikt wil worden. Een mooie combinatie van kennis, doen en ervaren. Van begrijpen naar weten naar praktisch toepassen.

0 Shares