Bewustzijn en creatiekracht

Bewustzijnsstaten

Een verruimd bewustzijn

Harmoniserend ademen creëert een verruimd bewustzijn. Tijdens de harmoniserende ademhaling, en vooral tijdens de ontspanningsfase, wordt een diepe staat van bewustzijn ervaren. Het helende effect komt door de delta en thèta bewustzijnsstaat waar je in terecht komt. Het zorgt ervoor dat je op een andere wijze naar vraagstukken, problemen of ziekte  kijkt; vanuit een open mind die nieuwsgierig, ontdekkend is, vanuit kansen en mogelijkheden denkt in plaats vanuit een gesloten mind die zoekend, analyserend is en denkt vanuit het verleden.

In deze bewustzijnsstaat ben je meer open voor oplossingen die voortkomen uit het creatieve deel van de hersenen. Er is een connectie en een balans tussen de rechter- en linkerhersenhelft; het gevoel en de ratio werken weer samen. Er ontstaan inzichten die je vooraf misschien niet voor mogelijk hield en niet had kunnen bedenken. Inzichten die helderheid geven over bepaalde klachten, ziekten en levensvragen. Deze bewustwording geeft helderheid over een huidig probleem of situatie en laat (nieuwe) mogelijke oplossingen zien.

Harmoniserend ademen

De harmoniserende ademhaling verhoogt je vermogen om inventief (creatief) te denken. En dan hebben we het niet alleen over creativiteit in de vorm van kunst, etc., maar juist ook de creativiteit in de vorm van creatiekracht; het neerzetten, creëren en manifesteren vanuit je eigen potentieel.

De meeste mensen die het harmoniserend ademen hebben ervaren vertellen dat ze een, voor hun nieuwe, staat van bewustzijn ervaren. Ze voelen dat ze sterker in contact staan met hun innerlijk weten, hun werkelijke fundament. Dit geeft een natuurlijke kracht om de harmonisatieprocessen (stress omvormen tot inzichten en verandering) in hun leven sneller en krachtiger te laten verlopen. Nieuwe beslissingen en keuzes ontstaan steeds meer en sneller in het nu in plaats van vast blijven zitten in het verleden of de toekomst. De keuzes kunnen ze dan ook werkelijk in hun leven integreren en toepassen. Er vindt steeds meer synchroniciteit plaats, wat ondersteunend is op hun levenspad.

Bewustzijnsstaten

Het harmoniserend ademen zorgt voor activatie van je lichaam. Je voelt dit in de vorm van trillingen (vibraties). In onderzoeken worden deze onder andere zichtbaar gemaakt door het registreren van hersengolven. Hoe lager de frequenties van hersengolven zijn (de mentale activiteit, en ook de invloed van stress en de toename van adrenaline), hoe hoger de frequenties in het energieveld (aura) zijn en toegang geven tot andere informatievelden.

In het schema wordt in de eerste kolom de trillingsfrequenties (trillingen per seconde) van de hersengolven, beginnend met de nog vaak voorkomende staat van het waak-bewustzijn (actieve, volledig alerte staat van je hersenen) weergegeven (de opgenomen waarden zijn een indicatie en geven de verhoudingen weer). In de tweede en derde kolom de praktische uitwerking in het leven.

Bèta bewustzijnsstaat

beta bewustzijnWaakbewustzijn: aandacht is naar buiten gericht: alertheidspanningcontroleangst. Energiedoorstroming wordt geblokkeerd; moeizaam tot geen natuurlijk herstel lichaam. Het is een staat van overleven.

De bèta hersengolven geven de actieve staat van je hersenen weer. Je bent dan (over)actief in je hoofd en de aandacht is vooral naar buiten gericht. Deze staat heb je nodig om activiteiten bewust uit te voeren. Hoe intensiever de activiteit (maar ook bijvoorbeeld de emoties), hoe hoger de frequentie van de hersengolven is. Hoewel deze zorgen voor logisch denken hebben ze de valkuil dat je te veel in je mentale deel (mind) gaat zitten. Angst en stress hebben invloed op de verhoging van de bèta golven. Onder andere voelbaar door spanning in je spieren, niet alleen tijdens acute stresssituaties, maar ook bij langdurige spanning.

Je ziet deze verhoging ook bij mensen die (hoog)gevoelig zijn. Zij zijn erg gericht op de buitenwereld om controle te houden en zich veilig te voelen. Ze bevinden zich in een continue staat van alertheid. En staan klaar om te vluchten of te vechten. Alle zintuigen staan als het ware op scherp.

beta bewustzijnsstaatHoewel bèta golven invloed hebben op het logisch denken, raakt bij een continue staat van stress (staat van alertheid en paraatheid) het logisch denken juist geblokkeerd. Dit beïnvloedt het leervermogen, het oplossen van problemen en het logisch nadenken nadelig. Ook is herstel langzamer bij een verhoogde staat van hersengolven. Je hebt ontspanning en beweging nodig om deze te verlagen. Verhoogde bèta golven hebben een negatieve invloed op de de slaapkwaliteit. Dus als je vanuit een (over)actieve staat wilt gaan slapen, zul je moeilijker in slaap komen. Een overgang van actief bezig zijn naar ontspanning voordat je gaat slapen is van belang voor een effectieve nachtrust.

Alfa bewustzijnsstaat

Persoonlijk onderbewustzijn: ontspannen én toch volledig bewuste staat om te focussen. Van binnen rustiger en ontvankelijker voor inspiratie.

Alfa bewustzijnsstaatDe alfa hersengolven worden geregistreerd als je bewust (alert), maar tegelijkertijd ook ontspannen bent. Het hart klopt rustiger, de bloeddruk daalt en het bewustzijn verruimt zich, waardoor energiedoorstroming verbetert. Je kunt je makkelijker focussen en je aandacht bewuster focussen in plaats van verwarring (stress) door overload aan informatie en prikkels die binnenkomen.

Je aandacht richt zich meer naar binnen en je staat open voor ingevingen, maar tegelijkertijd ben je je ook nog steeds heel bewust van je handelingen. Er komt al ruimte voor creativiteit en voor creatieve oplossingen. Hoe lager de alfa golven zijn, hoe sneller je herstelt en hoe minder de overprikkeling zal zijn. Dus regelmatig ontspannen heeft een positieve invloed op je gehele welzijn.

Een natuurlijke staat

Schumann frequentie bewustzijnsstaatHet is van overleven naar leven.

In 1952 toonde natuurkundige Schumann aan dat de aarde ook een eigen trillingsfrequentie heeft (indertijd 7,83Hz). En als we als mens deze trilling bereiken zijn we meer verbonden met de aarde, waardoor er een betere en natuurlijke energie doorstroming plaatsvindt. Het is als het ware meegaan met het aardse ritme en geeft ruimte om je innerlijke stem (je ingevingen) te horen (te ontvangen).

Thèta bewustzijnsstaat

Theta bewustzijnsstaatDe golfbewegingen zijn rustiger. Je ervaart een diep meditatieve staat en totale ontspannenheid, waardoor je erg ontvankelijk bent voor creatieve ideeën en vergeten herinneringen. Het collectief (onder)bewustzijn.

De thèta hersengolven zijn waarneembaar als je in de diepe meditatieve staat bent, zoals tijdens het harmoniserend ademen of tijdens de REM-slaap (droomstaat) en ook op het moment dat je ’s morgens wakker begint te worden (maar nog niet volledig wakker bent) of op momenten dat je even het besef van tijd kwijt bent. Je bent je dan op die momenten niet volledig bewust van je fysieke lichaam. In deze bewustzijnsstaat kun je beelden krijgen en inzichten ontvangen over diep weggestopte herinneringen, waardoor er een helend effect op kan treden. Ook kun je tijdens deze bewustzijnsstaat inzichten en antwoorden krijgen op vragen of situaties die je bezighouden. Deze bewustzijnsstaat is de deur naar het zelfgenezend vermogen van je lichaam.

Het creëert balans tussen linker- en rechterhersenhelft. Geeft innerlijke rust en zorgt voor natuurlijk herstel, omdat er integratie en heling van levenservaringen plaatsvindt.

Delta bewustzijnsstaat

Delta bewustzijnsstaatZeer diepe meditatieve staat, een diepe droomloze staat: de geest is stil. Het veld van liefde en onvoorwaardelijkheid. Het universeel bewustzijn.

De laagste hersengolven, de deltagolven, brengen je in een staat van verbondenheid met alles wat is, een staat waarin je eenheid ervaart met jezelf en het gehele universum. In deze staat is er sprake van synchroniciteit in de hersenen. Deze gaat volledig voorbij je mind en brengt je in het andere bewustzijn. Je kunt de ervaring zelf vaak niet meer herinneren, maar wel de boodschap van deze ervaring. Dit is waarschijnlijk de staat waarin mensen zijn tijdens een bijna-dood-ervaring. Ze komen dan in een heel ruim bewustzijn; alles is heel helder en ze ervaren een enorm gevoel van liefde. Als ze weer bijkomen hebben ze in de periode erna vaak problemen met het aardse leven. Cardioloog Pim van Lommel (schrijver van het boek Eindeloos bewustzijn) zegt dat de hersengolven helemaal verdwijnen bij mensen die een bijna-dood-ervaring meemaken en dat er geen hersenactiviteit meer te zien is op het EEG.

Deze bewustzijnsstaat creëert balans tussen linker- en rechterhersenhelft. Geeft innerlijke rust en zorgt voor natuurlijk herstel, omdat er integratie en heling van levenservaringen plaatsvindt.

Verruimd bewustzijn

Het veld van herinneren: antwoorden vanuit innerlijk weten. Spirituele ervaringen in de vorm van verbondenheid met  jezelf en al wat is (eenheid).

In een diepe staat van bewustzijn (vooral bij thèta en delta) gaan je hersenen (je mentale deel, je mind) ‘uit de weg’, zodat er toegang ontstaat tot het verruimde bewustzijn. Dit maakt het mogelijk dat antwoorden en inzichten komen en andere energiefrequenties waargenomen worden, zoals bijvoorbeeld kleuren en beelden. Soms vertellen mensen dat ze korte flitsen hebben gezien of alleen kleuren. Sommigen ervaren een heel overzicht van hun leven. Het kunnen beelden zijn uit je eigen verleden, beelden over je toekomst of beelden die als metafoor binnenkomen. Het is niet altijd makkelijk om deze meteen te begrijpen en de werkelijke betekenis te zien.

Zoals ook bij de emoties en herinneringen: als het belangrijk voor je is komt ook het inzicht wat de beelden voor jou betekenen; als dit niet is opgekomen, laat het dan los en sta ervoor open dat het inzicht later komt – je kunt dit niet sturen en beïnvloeden. Het komt regelmatig voor dat een herinnering waar nog lading op zit niet nogmaals bewust doorleeft hoeft te worden. Ook kan het zijn dat er geen specifieke herinneringen opkomen, maar dat je wel voelt (en weet) dat er iets veranderd, iets geheeld, is. De lagere trillingsfrequentie van de ervaring is verschoven naar een hogere trillingsfrequentie. Je voelt dit als ‘ruimte’ die ontstaan is. Het is dan op onbewust niveau geharmoniseerd en je merkt later in een soortgelijke situatie dat je datgene niet meer als probleem ervaart of dat het je stress geeft, maar dat je er nu anders mee omgaat.

Het complete speelveld. Leven in de flow: van leven naar beleven!

De verandering en verdieping, die op alle gebieden ontstaat door de harmoniserende ademhaling, treedt veelal op tijdens het tweede deel van een ademsessie (de ontspanningsfase). In het eerste deel van de sessie, waarin de actieve harmoniserende ademhaling toegepast wordt, vindt er, door de toename van zuurstof en de levensenergie activatie in je lichaam plaats. Je lichaam komt in een meer natuurlijke staat doordat er een opschoning plaatsvindt, afvalstoffen worden losgelaten, je vrijkomt van de lading van emoties en herinneringen, de lading lost als het ware op en je voelt meer verbinding met de Bron. Een veel gehoorde reactie hierna is dat mensen dit voelen als dé natuurlijke staat van hun lichaam, een staat van Zijn.

Kom het ervaren of lees meer hierover in de boeken over Breathfulness, verkrijgbaar in onze webwinkel.

Breathfulness boek Handboek voor een vreugdevol en authentiek leven
Boek Breathfulness Het is tijd om allemaal
Breathfulness boek Je bent meer dan je denkt
Breathfulness boek Heling en harmonie door de adem
0 Shares