Wetenschappelijk onderzoek en eigen onderzoek

Wetenschappelijke publicatie effecten Breathfulness – oktober 2014

Conclusie: Breathfulness maakt creatiever!

Het toepassen van Breathfulness leidt tot meer creativiteit en bevordert inzicht, blijkt uit een onderzoek door psychologen van de Universiteit Leiden. Het Leidse onderzoek laat zien dat zelfs een halfuur toepassen van Breathfulness de creativiteit al verhoogt. De verhoogde creativiteit was niet alleen bij ervaren mensen te zien. Ook bij mensen die nog nooit eerder hadden gemediteerd! Er kwam duidelijk naar voren dat met Breathfulness de flexibiliteit van je geest toeneemt. Dit laat zich onder andere zien in de toename van het bedenken van meer oplossingen bij een vraag of probleem. Bovendien komt er meer variatie in de oplossingsrichting. En er worden meerdere invalshoeken gekozen in het bedenken van nieuwe ideeën.

Meer ervaring, meer inzicht

Toch heeft ervaring wel een zeker voordeel. Wanneer je Breathfulness regelmatig toepast maakt het op de lange termijn het brein efficiënter. Én helpt je makkelijker oplossingen te bedenken. Na een Breathfulness sessie kregen de ervaren deelnemers meer inzichtmomenten dan de onervaren deelnemers. Hierdoor ‘zagen’ ze bij een groter deel van de vragen de oplossing opeens. De onervaren groep integendeel heeft meer methodisch en bewust moeten nadenken om op juiste antwoorden te komen.

Verandering in het brein

Cognitief psychologe Ayca Szapora vertelt. Dit betekent dat het vaker toepassen van een Breathfulness sessie de manier verandert waarop je brein problemen oplost en nieuwe ideeën vormt. “Je hoeft ‘minder hard’ te werken voor dezelfde mentale prestatie. Je ziet onbewust veel makkelijker verbanden tussen dingen, waardoor je vaker plotseling inzichten krijgt.”

Opzet

De onderzoekers hebben de invloed van verschillende meditaties gemeten op creativiteit en op de manier waarop een probleem opgelost wordt. 40 deelnemers – waarvan de helft wel ervaren was met Breathfulness en meditatie en de andere helft niet – ondergingen eerst de sessie. En daarna voerden ze denktaken uit.

Uit dit onderzoek bleek dat Breathfulness tevens leidde tot een verbetering in het geluksgevoel van de deelnemers.

Eigen onderzoek onder deelnemers aan de Retreat

Conclusie: Kwaliteit van leven, slapen en algemene fitheid is duurzaam verbeterd!

Hieronder een overzicht van de uitkomsten uit het onderzoek onder deelnemers die in de periode 2012-2015 hebben deelgenomen aan de zesdaagse Breathfulness Retreat. De algehele conclusie uit het onderzoek is dat de effecten op de ondervraagde gebieden groot zijn. Een stijging van minimaal 30% én ze hebben een duurzaam karakter.

Er zijn drie deelgebieden onderzocht

1 onderdeel De kwaliteit van leven:
De kwaliteit van het leven is na de Retreat gemiddeld toegenomen met 37%.
Quote van een deelnemer: de zesdaagse gaf me een blijvende ommekeer in mijn leven. Muren van bescherming en isolement losten op in deze liefdevolle omgeving en in de ademstroom. Ik vond de weg naar zelfwaardering en heling. “In al wat ik ben en niet ben, ik ben goed zoals ik nu ben. Groeiende, dat wel. Vertrouwen in mezelf, in de hulp onderweg, inspiratie en kracht puttend in de harmoniserende ademhaling. Niet altijd makkelijk, wel bijzonder verrijkend. Vooral: zielsmooi!!!

2 onderdeel Algemene fitheid:
De algemene fitheid is na de Retreat gemiddeld toegenomen met 30%.
Quote van een deelnemer: ik vond het een mooie week, mijn bedoeling was om te ervaren wat ademen met je kan doen en dat is prima gelukt. Door zelf een hele week mee te maken weet je als therapeut ook beter wat er met je cliënten kan gebeuren. Zeker ben ik nog meer overtuigd geraakt dat de adem een helende kracht heeft en je er veel patronen die je in de weg staan mee kan oplossen.

3 onderdeel De kwaliteit van slapen:
De kwaliteit van slapen is na de Retreat gemiddeld toegenomen met 36%.
Quote van een deelnemer: dank voor een prachtig weekje inspiratie! Jullie liefde voor ontwikkeling en oog voor details is niet alleen zichtbaar, het is tevens tot diep in mijn hart voelbaar. Ik ben er van overtuigd geraakt dat onze ademhaling helend werkt voor ieder die zoekt en toe is aan vinden.

Duurzaam

De waarde van deelname aan de Retreat wordt bevestigd door dit onderzoek. Het laat zien dat de investering door hier aan deel te nemen een investering voor lange termijn is. Het onderzoek onderbouwt verder het belang van de aandacht voor de 4 pijlers van Breathfulness: ademhaling, voeding, beweging en ontspanning.

Hieronder zijn de subthema’s opgenomen die gebruikt zijn tijdens het onderzoek.

Uitkomsten vragen over fysieke gesteldheid

 • Het gevoel van fitheid en vitaliteit was direct na de Retreat sterk toegenomen en heeft zich nadien gestabiliseerd op een toename van 35%.
 • Het energieniveau was direct na de Retreat sterk toegenomen en heeft zich nadien gestabiliseerd op een toename van 57%.
 • Last hebben van hoofdpijn is met 32% afgenomen.

Quote van een deelnemer: na die week had je pas echt door hoe snel we leven. Direct nadien had ik nog een weekje skiën eraan verbonden en ik had nog nooit de uitzichten zo intens beleefd en natuurlijk de rust in mijn hoofd. Vanaf toen betrouw ik meer op mijn intuïtie en elk ding dient zich steeds aan als de tijd er klaar voor is. Zelfs mijn omgeving is er positief door beïnvloed. Voor mij was die week er juist op tijd. In een vroeg stadium zijn mijn angsten in de kiem gesmoord.

Slapen

Uitkomsten vragen over kwaliteit van slapen

 • ’s Avonds makkelijker in slaap vallen was direct na de Retreat sterk verbeterd en heeft zich nadien gestabiliseerd op een toename van 31%.
 • ’s Nachts vaak wakker worden was direct na de Retreat licht afgenomen en heeft zich nadien gestabiliseerd op een afname van 14%.
 • Lang genoeg slapen was direct na de Retreat sterk verbeterd en heeft zich nadien gestabiliseerd op een toename van 27%.
 • Vroeg wakker worden was direct na de Retreat afgenomen en heeft zich nadien gestabiliseerd op een afname van 18%.
 • Het gevoel van fit wakker worden was direct na de Retreat sterk verbeterd en heeft zich nadien gestabiliseerd op een toename van 33%.

Quote van een deelnemer: de zesdaagse heeft een omslag in mijn leven gegeven die ik heel hard nodig had. Eigenlijk heel simpel; lief zijn voor jezelf, goed eten, bewegen en ademen! In die week zo duidelijk geworden; ik wil nooit meer terug naar de periode ervoor. Nog steeds dankbaar voor wat Marco en Jacquelien me in die week hebben geleerd en laten inzien. Ik hoop dat meer mensen dit mogen ervaren!

Quote van een deelnemer: de zesdaagse heeft een sterke verandering in mijn leven in gang gezet. Het was een belangrijk keerpunt waarop ik de weg naar binnen heb gevonden en de vaardigheden heb meegekregen om die weg verder te bewandelen.

Quote van een deelnemer: de zesdaagse was een keerpunt in mijn leven waarop ik mijn weg weer terug vond en de middelen en het vertrouwen kreeg om die weg verder te bewandelen.

Emotioneel

Uitkomsten vragen over emotionele gesteldheid

 • Het emotioneel meer in balans voelen was direct na de Retreat sterk toegenomen en heeft zich nadien gestabiliseerd op een toename van 52%.
 • Deelnemers geven aan dat ze hun emoties vrijer uiten, het onderzoek laat een stijging zien van 29%.
 • Er wordt 50% beter met stress omgegaan.

Mentaal

Uitkomsten vragen over mentale gesteldheid

 • De deelnemers ervaren 50% meer helderheid in hun gedachten.
 • De beïnvloeding door negatieve gedachten is met 34% afgenomen.
 • Toename van het concentratievermogen is uitgekomen op 18%.
 • Er wordt een stijging van 54% meer rust in het hoofd ervaren.
 • Het vertrouwen op de eigen intuïtie is met 39% toegenomen.

Spiritueel

Uitkomsten vragen over spirituele gesteldheid – deelnemers…

 • voelen zich meer verbonden met zichzelf (stijging van 63%).
 • voelen zich ook meer verbonden met anderen (stijging van 35%).
 • geven aan dat ze meer zichzelf kunnen zijn (stijging van 56%).
 • ervaren meer vrede in hun leven (stijging van 70%).
 • kunnen meer expressie geven aan de vreugde in hun leven (stijging van 52%).

Quotes

Quote van een deelnemer: de diepe ademhaling bracht me bij de kern van mijn persoon. Natuurlijk ontmoette ik op mijn reis naar binnen pijnlijke en verdrietige herinneringen. Maar de harmoniserende ademhaling heeft de kracht in zich om al deze verwondingen te helen. Andere therapeutische methoden zoeken en geven verklaringen, maar Breathfulness is in staat deze verwondingen te helen. Zo lag de weg voor mij open voor een ontmoeting met mijn zachte, lieve ik. Dat klinkt misschien nog abstract. Maar dat is het zeker niet.

Ik was 12 jaar apneu-patiënt, had chronische hyperventilatie, was chronisch vermoeid en kampte geregeld met periodes van depressies. Nu slaap ik zonder Ccap (een masker voor apneu-patiënten tijdens het slapen), ik gebruik geen slaapmedicatie meer, ik slaap sinds jaren weer goed: ik val rustig in slaap, lig ‘s nachts niet uren wakker. En sta uitgerust en blij op. De (hoge) dosering antidepressiva heb ik na twintig jaar afgebouwd. Het belangrijkste resultaat is dat ik eindelijk van mezelf hou! Wat heb ik mezelf ontzettend gehaat en wat heb ik me vaak schuldig gevoeld over diverse zaken. Maar NU ben ik gewoon gelukkig met mezelf. Ik ervaar een diepe rust en met vertrouwen verheug ik me op de toekomst.

Quote van een deelnemer: als ik goed adem, ervaar ik dat ik goed in mijn lichaam aanwezig ben. Ik identificeer mij niet met mogelijke problemen in het leven. Hierdoor blijf ik beter bij mezelf, houd innerlijke rust.

Quote van een deelnemer: pas door het ademen en vooral de zesdaagse heb ik mij zelf (Zelf) leren ontdekken. Om er dan nadien steeds mee te blijven omgaan in het wereldse leven is niet altijd vanzelfsprekend, maar dat is dan precies de levensles of niet? Deze zesdaagse is een cadeau voor jezelf! Een onvergetelijke ervaring.

Breathfulness Retreat Athanor in Lochem

Breathfulness Retreat

klik »
voor info en aanmelden

Individueel consult

klik »
om een afspraak te maken

Lees alles over Breathfulness in de boeken:

(verkrijgbaar in de webwinkel)

Breathfulness boek Handboek voor een vreugdevol en authentiek leven
Boek Breathfulness Het is tijd om allemaal
Breathfulness boek Je bent meer dan je denkt
Breathfulness boek Heling en harmonie door de adem
0 Shares