Er diende zich iets nieuws aan… Breathfulness

Ik weet het nog goed. Tijdens een opleidingsdag in het moment van relaxatie was de energie in de ruimte heel sereen. Het diepere bewustzijn, de meditatieve staat, was voelbaar in de zaal en toen opeens… Het was direct een gevoel van inspiratie – meer dan alleen de naam Breathfulness, meer dan alleen de adem. Het was het weten dat iets nieuws zich ging ontvouwen op mijn pad.

Ik had ruim twee jaar achter de rug dat ik veel had losgelaten en tijdelijk ‘in een leegte’ was. Ik had waar ik voorheen mezelf (on)bewust aan vasthield (organisatie en structuur) losgelaten, omdat ik wist dat dit nodig was om het punt te bereiken dat ik nu ervoer.

Het heeft met dichter bij mezelf gebracht en als het ware meegenomen naar een ander bewustzijn, de wereld van volheid, puurheid en onvoorwaardelijkheid. Niet dat dit direct gerealiseerd was, maar de weg daar naartoe werd ingeslagen.

Op vele gebieden heeft Breathfulness mij en Jacquelien geïnspireerd en dagelijks ervaren we nog steeds de verwondering die het ons brengt. Niet altijd makkelijk, soms confronterend om zo helder in je eigen spiegel te kijken, maar zo openend en diep van binnen het gevoel ervaren van GA, dit is de weg die je te gaan hebt. Leef het en deel het met een ieder die dit ook wil ontdekken en ervaren.

Ademhaling

In 2001 kwam ik voor het eerst in aanraking met het bewust toepassen van de ademhaling. Dat bracht een ware sensatie op gang. In eerste instantie niet zozeer op fysiek gebied, maar vooral qua beleving en inspiratie. Het was een moment van diepe herkenning van de weg die ik samen met Jacquelien zou gaan. Ik herinner me nog dat ik in die jaren voor een grote verandering stond. Mede ingegeven doordat anderen mij (en ook mezelf) als controlefreak, perfectionist en workaholic ervoeren. Gelukkig was er de adem en de nodige bewustwording die de ommekeer bewerkstelligde. Het was een innerlijk weten dat eerst de weg en kracht van de adem ontdekt moest worden en die weg heb ik heel intensief afgelegd.

Nieuwe weg

In 2010 ontstond het gevoel dat er ‘ruimte’ gecreëerd moest worden voor een volgende weg. Een nieuwe bewustzijn over het leven en over de kracht van de adem zou zich gaan aandienen. Het was niet tegen beter weten in, want het was een innerlijk weten dat we daarvoor organisatie en structuren waar we jarenlang in zaten nu moesten loslaten.

Het ontvouwen van het nieuwe, de weg van Breathfulness, is nog elke dag een geschenk voor me. Een weg waarin ik vanuit diverse invalshoeken mijn leven verder vorm geef. Het belangrijkste was het gevoel dat het niet meer vanuit het hoofd ging, maar het hart leidend was geworden. De ommekeer van het hart volgt het hoofd werd nu mijn hoofd volgt mijn hart.

Ik ben blij dat ik vanuit mijn hart een bezield leven leidt. Ik ben dankbaar dat ik nu met Breathfulness de werkelijke overgang van overleven naar beleven heb gemaakt. Dat ik vorm geef aan het man-zijn met een balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie en daar anderen in mag inspireren en meenemen, zowel individueel als in groepen.

Obstakels kom ik zeker nog tegen – ik ben ook een mens – maar de ervaring dat de energie van obstakels vrijgemaakt kan worden, waardoor er ruimte, bewustwording en kracht ontstaat, gun ik iedereen.

Woorden die mensen teruggeven na het ervaren van Breathfulness zijn:

krachtig – allesomvattend – creëert balans en evenwicht – diepgaand – bezielend – wegwijzer – handvatten voor welzijn – dynamisch en toegankelijk – optimalisering van de adem – zelfverantwoordelijkheid – voeding voor het leven – harmoniserend – beweging – meest diepgaande ontspanning – handboek – praktisch – juiste keuzes vanuit intuïtie – van doen naar integreren – balans tussen man en vrouw door balans in de man en de vrouw – onvergetelijke ervaring.

Ter overdenking…

lees meer » over de doordenkertjes, het kan je op ideeën brengen

Bewustzijnsstaten

klik »
voor info over het bewustzijn

Effecten

klik » voor
Wetenschappelijk onderzoek

Of lees alles over Breathfulness in de volgende boeken

(verkrijgbaar in de webwinkel)

Breathfulness boek Handboek voor een vreugdevol en authentiek leven
Boek Breathfulness Het is tijd om allemaal
Breathfulness boek Je bent meer dan je denkt
Breathfulness boek Heling en harmonie door de adem
0 Shares